Najava redne letne skupščine društva
9 maj, 2023 po
Najava redne letne skupščine društva
Dominik

Na podlagi 14. člena Statuta Košarkarskega kluba Zlatorog Laško sklicujemo redno letno skupščino, ki bo v sredo, dne 24. 5. 2023 ob 19.00 uri, v dvorani Tri lilije Laško.

Predlagan dnevi red:

1. Otvoritev skupščine;

2. Izvolitev organov skupščine: delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, zapisnikarja, dva overitelja zapisnika;

3. Poročila o delu kluba med skupščinama:
- poročilo upravnega odbora,
- finančno poročilo,
- poročilo disciplinske komisije,
- poročilo nadzornega odbora;

4. Plan dela za sezono 2023/24

5. Glasovanje o nezaupnici predsedniku;

6. Razno.

Laško, 8. 5. 2023

Share this post