Razpis za kandidaturo
ZA PREDSEDNIKA KLUBA
3 junij, 2022 po
Razpis za kandidaturo
Dominik

KK Zlatorog Laško objavlja razpis za kandidaturo za predsednika kluba. Kandidaturo je mogoče oddati najkasneje do začetka volilne Skupščine, ki bo 19.5.2022.

Za Predsednika kluba lahko kandidira vsak polnoletni član kluba, ki je član kluba najmanj 1 leto in katerega kandidaturo podpre najmanj 10 drugih članov kluba.

Kandidatura mora poleg osebnih podatkov vsebovati ime predlagatelja, pisno soglasje kandidata h kandidaturi, dokazilo o podpori kandidaturi najmanj 10 članov kluba, predlog članov UO kluba in povzetek predloga programa delovanja kluba v naslednjem mandatnem obdobju.

Pred glasovanjem volilna komisija pregleda prispele kandidature. Kandidatom, ki izpolnjujejo pogoje za kandidiranje, mora biti pred glasovanjem dana možnost, da se predstavijo in izrazijo svoje poglede na vlogo predsednika in programska izhodišča za delo kluba.

Vloge z vso potrebno dokumentacijo lahko posredujete na info@kkzlatorog.si ali pa pošljete na naslov kluba, Poženelova ulica 22, 3270 Laško.

Share this post